Lämna en ny anmälan här

Så hanteras din anmälan

  1. Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för Fortifikationsverkets visslarfunktion.
  2. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.
  3. När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så avidentifieras det omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Fortifikationsverket.
  4. Det avidentifierade ärendet rapporteras sedan vidare till Fortifikationsverket som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.
  5. Det avidentifierade ärendet rapporteras sedan vidare till Fortifikationsverket som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Fortifikationsverket och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.