1. Anonymitet
  2. Oegentlighet
  3. Om uppgiftslämnaren
  4. Förhandsgranska
  5. Skickat
 

Din anmälan kan ske helt anonymt.

I sista steget i din anmälan, kan du dock frivilligt välja att lämna kontaktuppgifter.

Viktigt: Notera att bifogade filer ej anonymiseras, t.ex. dokument med mailkonverationer, bilder med metadata, scannade kontrakt/avtal, chatloggar, o.dyl.

Laddar...